prémiový tisk a vyvolání fotografií
Výprodej fotografické literatury
hrnek s vlastní fotografií - tisk fotek na keramiku

Informační memorandum

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů [správcem] za účelem plnění smlouvy (DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB DLE Vaší objednávky) .

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je

Pavel Körner / Kodak Express – Foto Körner
IČO: 11329416
se sídlem Jindřichův Hradec, Panská 134/I, 377 01

Živnostenský list č.j.303/03/95/0283,vydal Městský živnostenský úřad v Jindřichově Hradci dne 17.3.1995.Podnikatel je registrován v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu v Jindřichově Hradci.

Telefon: 384 321 077
email: info@fotokorner.cz

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu poskytování služby, jež je účelem zpracování.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Plnění smlouvy

Většinu Vašich osobních údajů potřebujeme a zpracováváme proto, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu u zpracování služeb, které si u nás objednáte. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme dále k tomu, abychom Vám mohli zasílat aktuální informace o vyřízení a odeslání Vaší objednávky, dále pak informace o případných odstávkách a změnách v systému objednávání fotografií.

Souhlas

Na základě Vašeho souhlasu nebo pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení. V každém případě však platí, že tento souhlas můžete kdykoli odvolat, buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělením nebo písemně tímto formulářem.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

• [jméno a příjmení];

• [fakturační adresa, příp. dodací adresa];

• [e-mail];

• [telefon];

a které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu za stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze uvedenému zpracovateli, a to dopravní společnosti dle zadání v objednávce – Česká pošta, PPL, Uloženka a pod. , což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

 

Svá práva můžete uplatnit na adrese, jak je uvedena v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

poslední aktualizace: Jindřichův Hradec 30.5.2018

1.Zakázka2.Fotografie3.Nastavení4.Přehled5.Platba6.Doprava7.Registrace8.Dokončení

Nestandardní rozměry fotografií

Nestandardní rozměry fotografií

Potřebujete fotografie o velikosti, které se běžně nenabízejí?

Umíme téměř vše...koukněte se, jak na to.

číst